Hoppa till innehåll

Det Outsagda: En blogg om Funktionsnedsättningar

Det Outsagda Flicka i rullstol
En funktionsnedsättning innebär en nedsatt förmåga att fungera på ett fysiskt sätt, ett psykiskt sätt eller på ett intellektuellt sätt. Funktionsnedsättningar kan vara i olika grader och påverkar även olika mycket. Anledningen till en funktionsnedsättning kan vara att det är medfött, eller att det uppkommit på grund av en sjukdom eller en olycka. Den kan vara tillfällig eller finnas med hela livet.

Olika typer av funktionsnedsättning

Det finns olika typer av funktionsnedsättningar och det påverkar kroppen på olika sätt. Det kan vara att man har en fysisk funktionsnedsättning och det kan då påverka kroppen på så sätt att det är svårt att styra eller balansera huvud, bål, ben och armar på rätt sätt. Bland fysiska funktionsnedsättningar finns bland annat cerebral pares och ryggmärgsbråck. Det finns även det som heter neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Den person som har detta har då svårt med socialt samspel, koncentrationssvårigheter med mera. Exempel är autism och adhd. Sedan finns det de som kallas för intellektuell funktionsnedsättning. Då innebär det att personen har svårt att ta till sig information och att bearbeta eller förmedla den vidare. Det gör att personen har svårare att förstå och lära sig saker och det tar oftast längre tid att göra det. Andra begrepp på detta är kognitiv funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning.

Hjälpmedel för funktionsnedsättning

När man talar om hjälpmedel för funktionsnedsättning så är det främst hjälpmedel för de som har en fysisk funktionsnedsättning. Det finns så klart vissa hjälpmedel och så även för de andra formerna av funktionsnedsättningar. En person som har en fysisk funktionsnedsättning kan dock få många hjälpmedel för att klara av sin vardag. Det kan handla om att man måste ha en rullstol, rollator, lyft eller ramp, men det kan även vara att man har behov av hörapparat, synhjälpmedel eller träningsredskap. Vid vissa funktionsnedsättningar kan det vara bra att få hjälp med olika sorters skydd. Sitter man i rullstol till exempel så påfrestas handlederna och då kan det vara bra med ett handledsskydd med skena. Utöver hjälpmedel för att klara av det fysiska så finns det hjälpmedel som är till för att kunna få ett bra anpassat liv. Det finns träning, vård och behandling på olika sätt. Det kan vara så att personen mår bättre av att få massage eller hjälp av en bra naprapat och så vidare.

Syfte med hjälpmedel vid funktionsnedsättning

Syftet som är med att det finns hjälpmedel är att en person med funktionsnedsättning ska få det lättare med att förflytta sig, att kommunicera, fungera i hemmet, närmiljön eller på arbetet/skolan. Enligt ISO 9999 delas individuella hjälpmedel in i olika områden. Dessa är;

  • Hjälpmedel anpassade för en personlig medicinsk behandling. Det kan vara hjälp med att andas, röra sig, öva styrka eller balans
  • Hjälpmedel för förflyttning så som rullstol, gåbord, rollator, käpp med mera
  • Hjälpmedel i hushåll som kan vara till för att lättare kunna laga mat eller kunna äta/dricka själv
  • Hjälpmedel för att anpassa bostad eller andra lokaler. Det är allt från möbler till ramper och ledstänger
  • Hjälpmedel för att kunna kommunicera så som hörapparat, synhjälpmedel
  • Varseblivningshjälpmedel vilket innebär larm eller hjälp med kognitivt stöd
  • Hjälpmedel för att underlätta lek eller fritidssysselsättningar

Vi tackar flyttstädning-göteborg.com och https://magdasfonsterputs.se/fonsterputsning-malmo/ för sponsringen och hjälpen med hemsidan.