Andra former av funktionshinder

Det finns idag en mängd olika former av funktionshinder. Det kan vara att man har en psykisk funktionsnedsättning så som personlighetsstörning, bipolär sjukdom, ätstörning, depression, ångest, tvångsproblem och så vidare. …