Hoppa till innehåll

Andra former av funktionshinder


Det finns idag en mängd olika former av funktionshinder. Det kan vara att man har en psykisk funktionsnedsättning så som personlighetsstörning, bipolär sjukdom, ätstörning, depression, ångest, tvångsproblem och så vidare. Andra funktionshinder är hörselnedsättning, synnedsättning och att man lider av flerfunktionsnedsättning, alltså har en kombination av flera svåra funktionsnedsättningar.

Flerfunktionsnedsättning

Den som lider av en flerfunktionsnedsättning har ofta en kombination av flera olika former av funktionsnedsättning. De personer som har detta är inte en enhetlig grupp och det kan skilja sig kraftigt åt.  Det som är gemensamt för denna grupp är att de ofta har en svår rörelsenedsättning i kombination med en intellektuell funktionsnedsättning samt ytterligare problem i form av epilepsi eller synnedsättning, hörselnedsättning eller problem med olika funktioner i kroppen. Det är inte heller ovanligt att det finns ortopediska komplikationer i form av skolios eller kontrakturer. Personer med detta har även ofta svårt att kunna kommunicera med sin omgivning. För de flesta som har detta, så har skadan funnits med hela livet och kan ha orsakats av kromosomavvikelse eller att det blivit syrebrist vid förlossning. Det kan även bero på en hjärnsjukdom eller att man råkat ut för en svår olycka i tidig ålder.

Att få hjälpmedel

Om en person har en eller flera former av funktionshinder så är det så att denna kan ha behov av hjälpmedel för att livet ska fungera så bra som möjligt. Det är olika produkter eller olika former av tekniska hjälpmedel i form av appar eller programvaror. Många gånger kan ett hjälpmedel hjälpa personen att vara mer aktiv, mer delaktig, eller mer självständig. De som är skyldiga att erbjuda hjälpmedel till funktionshindrade är landstingen, regionerna och kommunerna. Dock bestämmer de själva hur ansvaret delas upp mellan dem. Det innebär att det kan variera kraftigt med vad man kan få, vad det kostar och vem man ska kontakta.