Andra former av funktionshinder

Det finns idag en mängd olika former av funktionshinder. Det kan vara att man har en psykisk funktionsnedsättning så som personlighetsstörning, bipolär sjukdom, ätstörning, depression, ångest, tvångsproblem och så vidare. …

Intellektuell funktionsnedsättning

En intellektuell funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning gör att personen har svårt att förstå och svårt att lära sig olika saker. Många gånger är det så att en person som har en …