Hoppa till innehåll

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)


Om man har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning så innebär det att personens hjärna fungerar annorlunda inom vissa områden om man jämför med hur det är för de flesta andra. Denna form av funktionsnedsättning är medfödd och därmed är det något som består hela livet hos personen. Man brukar förkorta denna funktionsnedsättning med NPF och det är ett gemensamt namn för flera olika diagnoser. Det är bland annat adhd, add, autismspektrumtillstånd med flera andra. En person som är NPF har en hjärna som fungerar lite annorlunda. Bland annat kan det göra att personen känner sig osäker, har svårt att koncentrera sig eller har svårt att kunna fungera i socialt samspel. Många gånger är det svårt att få vardagen att fungera på bra sätt. Det krävs stöd och hjälp på olika sätt. En person med NPF kan ofta bli missförstådd, de har svårt att själva berätta vad de har för problem samt att de har oftare lättare för att få depression eller känna ångest. Det är ansträngande att kunna lyssna eller komma ihåg saker. Det kan vara svårt att planera, att genomföra och att koncentrera sig.

Hjälpmedel och stöd

En person med NPF har behov av att få tala med någon som kan reda ut vad man har för svårigheter. Det finns idag många hjälpmedel för barn, men även vuxna, som är till för att underlätta vardagen. Det kan vara stressbollar, tugghalsband med mera som är till för att minska stress och att öka fokus. Det finns även hjälpmedel för att visualisera tid så väl som det finns planeringssystem och mycket mer. Det finns även medicinsk hjälp att få med tabletter och annat som kan öka koncentration, minska aggressioner med mera. För barn som har NPF finns det oftast hjälp att få via BUP. Vuxna som fått denna diagnos kan få hjälp via vuxenpsykiatrin. För de riktigt små finns det hjälpmedel så som skallror, hoppgungor och roliga bildböcker