Hoppa till innehåll

Om oss

Det Outsagda är en sida som handlar om olika former av funktionshinder, eller funktionsnedsättningar. Lever man i en familj där det finns ett funktionshinder så är det bra att kunna prata med varandra om det. Många gånger kanske det är svårt att sätta ord på det man känner eller tänker eller så vill man skydda varandra. Kommunikation mellan barn och förälder är en viktig del och att förstå funktionshindret är en bra första väg att gå. Vi vill med vår sida lyfta olika former av problem som kan finnas hos barn och vuxna i form av just funktionshinder. Vi vill visa vägen till varför, vad man kan göra och om det finns hjälpmedel att tillgå. Vi som skriver har inte någon medicinsk bakgrund, så det är främst generell information vi kan ge dig. För att få djupare information är det bra att vända sig till vården.