Hoppa till innehåll

Rörelsenedsättning / Fysisk funktionsnedsättning


Idag räknar man med att det finns över 500 000 personer i Sverige som är över 16 år som har en rörelsenedsättning, varav 7000 barn. Hälften av dessa personer har någon form av förflyttningshjälpmedel såsom rullstol eller liknande. En av diagnoserna är cerebral pares (CP). En person som fått denna diagnos tillhör en heterogen grupp med varierande svårigheter. Grunden för cp är en motorisk funktionsnedsättning som kommer från en så kallad engångsskada som skett i hjärnan före två års ålder. En person med denna diagnos kan även ha andra svårigheter som förvårar delaktigheten i vardagslivet. Det kan innebära att man har epilepsi, kognitiva svårigheter, kommunikationsproblem, och så vidare. Det finns även olika former av cp, så som spastisk cp, dyskinetisk cp och ataktiskt cp. En annan orsak till att man har ett funktionshinder i form av rörelsenedsättning kan vara ryggmärgsbråck. Det är en medfödd kotmissbildning som uppstår tidigt i graviditeten.

Andra former av fysisk funktionsnedsättning

En annan orsak till att man har en fysisk funktionsnedsättning kan bero på att man har en muskelsjukdom, eller som det korrekta namnet är en neuromuskulär sjukdom. Bland dessa finns det en mängd olika diagnoser men gemensamt är att de leder till muskelsvaghet. Bland de vanligaste diagnoserna finns Duchennes muskeldystrofi (DMD) samt Beckers muskeldystrofi (BMD), Limb-Girdle muskeldystrofi (LGMD), dystrophia myotonica (DM), spinal muskelatrofi (SMA) och Charcot-Marie-Tooth sjukdom (CMT). Dock ska det sägas att även om dessa är de vanligaste så är förekomsten av neuromuskulära sjukdomar relativt ovanliga.  Den allvarligaste formen av Duchennes muskeldystrofi drabbar till exempelvis bara pojkar.

Man kan även ha en fysisk funktionsnedsättning på grund av att man råkat ut för en skada eller varit med i en olycka och därmed mister sin rörelseförmåga.